Category Archives: nieuws

overeenkomst, kringloopwinkel, nieuw-lekkerland

Nieuw pand

Eindelijk staat de handtekening voor een nieuw pand voor de GAiN kringloopwinkel. Dit pand wordt momenteel verbouwd en we hopen het in 2018 te kunnen betrekken. In het voormalige pand van de Multimate zal niet alleen de nieuwe GAiN kringloopwinkel worden gevestigd, maar ook andere partijen. Lokale krant Het Kontakt schreef er een artikel over.

overeenkomst, kringloopwinkel, nieuw-lekkerland

MULTIMATE NIEUW-LEKKERLAND KRIJGT BIJZONDERE NIEUWE BESTEMMING

NIEUW-LEKKERLAND • Zes partijen ondertekenden maandag 13 november een convenant tot samenwerking in het voormalige Multimate te Nieuw-Lekkerland. Met het convenant krijgt de samenwerking om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te activeren een nieuwe impuls.

De samenwerking moet leiden tot verdieping en verbreding van opleidingsplekken en leerervaringsplaatsen. De nieuw opgerichte stichting Samen & Werken, waar alle partijen in participeren, wordt de nieuwe huurder van eigenaar J&V Techniek. Wethouder Piet Vat vindt het “machtig mooi dat we dit met z’n allen doen”.

Eigenlijk ligt het zo voor de hand: alle partijen die eraan werken om mensen weer aan het werk te krijgen samenbrengen in één pand. Maar, om voetbalheld Johan Cruijff te citeren: ‘Soms zie je het pas als je het doorhebt.’ Voor eigenaar was het wel even wennen met zoveel partijen om de tafel te zitten voor een huurovereenkomst: “Voor mij was dit nieuw. Ik ben ondernemer en niet gewend om met zoveel partijen te moeten onderhandelen. Gaandeweg werd ik wel enthousiast en vond ik het leuk en zag ik het plaatje dat ontstond. Nu zie ik er wel wat moois in en vind ik het fijn dat dit mogelijk wordt in mijn gebouw.”

Hugo Baas, manager bij Gain Kringloopwinkel bracht de bal aan het rollen: “Wij moesten op zoek naar een nieuwe locatie omdat ons huidige pand verkocht worden. Ik wist ook dat Gerben Vonk de nieuwe eigenaar was van het Multimate-pand en dat hij ruimte over had. Voor mij was het ‘één + één=drie’ en ik heb toen meteen contact gezocht met Piet Vat. We kennen elkaars dromen. Als Kringloop vinden wij het belangrijk om samen te werken omdat wij denken dat we sociale bijdrage kunnen leveren aan de samenleving door mensen werk te bieden in onze organisatie.

Leren en werken
In het pand aan de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland komen door de samenwerking een breed aantal functies onder één dak. Dat biedt een scala aan mogelijkheden voor samenwerking. Zo gaat de Kringloopwinkel een repair-café beginnen waar deelnemers uit ‘Jij bent in beeld’ aan deel kunnen nemen. Zo bouwen zij werkervaring op en kunnen zij ook andere vaardigheden leren. Die vaardigheden leren zijn onder meer van de vrijwilligers die al bij de Kringloopwinkel werken, die op die manier ook hun vaardigheden weer uitbreiden. En ook de begeleiding is verankerd via de aanwezigheid van Sterk@werk en Philadelphia.

In het huidige convenant zijn de gemeente Molenwaard, Huis van de Waard, Vluchtelingenwerk, Stichting Philadelphia, de Smit’s Stichting, Sterk@werk en Kringloopwinkel Gain vertegenwoordigd. Maar ondertussen worden er ook onderhandelingen gevoerd met bijvoorbeeld Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland, Yulius GGZ, UWV en de Serviceorganisatie Jeugdhulp ZHZ.

Spannend traject
Piet Vat: “Het is tot het laatste moment een spannend traject geweest. Het commitment was er van begin af aan, maar het gaat ook over geld. Tegelijkertijd heb ik met bewondering naar Gerben Vonk gekeken: dat hij het geduld heeft weten op te brengen om er met al deze partijen uit te komen. Ik word hier ontzettend blij van: dat mensen met zoveel passie hun werk doen. Dat we op die manier mensen kunnen laten zien dat ze meer kunnen dan ze denken. De praktijk bewijst het gelijk van onze aanpak. Een vrijwilliger uit de Kringloopwinkel werkt al aan een logo voor de nieuwe stichting. Een deelnemer van ‘Jij bent in beeld’ kan misschien al aan het werk bij Philadelphia. Ik word hier ontzettend blij van.”

Lokaal netwerk
Ook Jan Simons ondertekent namens Huis van de waard en Smits Stichting met veel enthousiasme: “Dankzij de gemeente kunnen we hier met elkaar iets heel moois van maken. Ik zie zeker kruisbestuiving door alle partijen die in het gebouw komen. Volgende stap is om het bedrijfsleven nog meer te betrekken om wat meer financiële ruimte te creëren. Voor Martien Jan de Haan, regiomanager Vluchtelingenwerk, is vooral de samenwerking een belangrijk pluspunt: “Wat ik heel aantrekkelijk vind, is dat er in het pand een aantal lokaal netwerk bijeenkomt. Ik verwacht dat hier een samenwerking uit voortvloeit met korte lijntjes. Als je het hebt over integratie en participatie van onze cliënten zijn lokale partijen belangrijk omdat je dan goed op elkaar af kunt stemmen. Eerste stap is dat je elkaar weet te vinden en de tweede is dat je wat je doet ook op elkaar afstemt.”

Ook voor Koos van Dijk, beleidsmedewerker bij Avres, is de samenwerking een groot pluspunt: “Wat ik mooi vind voor mensen met een uitkering is dat ze kunnen trainen en werken op één plek. Ze trainen hun vaardigheden bij ‘Jij bent in beeld’ en werken bij bijvoorbeeld de Kringloop of de Voedselbank. Vanuit Avres hebben we baat bij goede samenwerking en als je onder één dak zit, kun je elkaar makkelijker vinden. Bovendien zie ik mogelijkheden voor mensen die bij Avres komen om een uitkering aan te vragen. Als we de intake in het gebouw kunnen doen, worden de mogelijkheden direct tastbaarder.”

Jolanda de Vries en Liesbeth van Lit, beiden eigenaar en pedagoog bij Sterk@werk, zien vooral in het lokale karakter van de samenwerking kansen voor mensen die arbeidsmatige dagbesteding nodig hebben. “Met dit pand kunnen mensen op de fiets of met eigen vervoer naar hun werkplek kunnen. Dat bevordert de zelfstandigheid. We willen hier een leerwerkplek ontwikkelen via een lunchroom-concept. De lunchroom wordt eigenlijk het middel om onze doelgroep te leren werken.”

Voor iedereen
Volgens Wieneke Dijkstra, manager dienstverlening bij Philadelphia, is het ontzettend bijzonder dat de partners samen iets kunnen doen voor de samenleving in Molenwaard. Iedereen doet er toe: “Er valt daar voor iedereen wat te doen en te vinden. Het is een collectieve voorziening voor kwetsbare mensen. ‘Jij bent in beeld’ is opgericht om mensen die thuis op de bank zitten weer vertrouwen te geven. De meerwaarde van dit pand is dat je sneller en makkelijker bij elkaar binnenloopt. Je hebt je met elkaar verbonden en dan is het minder belangrijk voor welke organisatie je werkt. Je neemt samen verantwoordelijkheid op voor een inwoner, omdat je deelt dat iedereen ertoe doet en je samen het verschil kan maken.”

Bron: Het Kontakt

Bedankjes juffen / meesters

Ook dit jaar heeft de GAiN kringloopwinkel diverse cadeautjes voor de juffen en meesters van basisscholen gemaakt. Een origineel bedankje, waarmee je niet alleen de juf of meester in het zonnetje zet, maar tegelijkertijd ook bijdraagt aan de diverse projecten die door de kringloopwinkel worden ondersteund!

h

Nieuwjaarskorting

De vrijwilligers en de werkgroep van de GAiN kringloopwinkel en het kledingdepot wensen u een gelukkig, gezond en gezegend 2016!

We starten dit jaar met een knallende korting:
U ontvangt 50 % korting op alle artikelen!

De korting is geldig in de eerste week van het jaar. U bent welkom op:
Woensdag 6 januari   13.30 – 17.00 uur
Donderdag 7 januari  13.30 – 17.00 uur
Vrijdag 8 januari           13.30 – 17.00 uur
Zaterdag 9 januari       10.00 – 16.00 uur

h

Specifiek hulptransport naar Slovenië

In oktober 2015 vertrekt een derde hulptransport naar Slovenië. Op maandag 21 september is er een speciale inzamelavond.
GAiN werkt graag vraaggestuurd. Onderstaand is een lijst van goederen die we specifiek voor dit hulptransport inzamelen. Helpt u mee?

Algemene goederen:

  • Kinderkleding / – schoenen (de winters kunnen koud zijn..)
  • Dekens / (hoes)lakens / dekbedden
  • Speelgoed, bijvoorbeeld puzzels, spelletjes, houten speelgoed, poppen, voetballen, enzovoort.
  • Laarzen voor zowel kinderen als volwassenen voor de winterperiode

Specifieke goederen:

  • Een aantal paraplu’s
  • Luiers in alle maten (ook restjes zijn welkom)
  • Nieuw of in goede, schone staat: ondergoed

Verder helpen?
U kunt ook andere goederen inleveren welke bestemd zijn voor verkoop in de kringloopwinkel of voor transport naar Slovenië of elders in Oost-Europa.

Een financiële gift om dit hulptransport te ondersteunen, is van harte welkom!
U kunt dit doen via iDEAL, een machtiging of eigen telebankieren naar rekeningnummer NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Amersfoort (onder vermelding van ‘Code 7052 – Roma projecten Slovenië’).

Inzamelavond
Wanneer?             Maandag 21 september 2015
Hoe laat?              19.00 tot 21.00 uur
Waar?                    GAiN kledingdepot/kringloopwinkel, Middelweg 2 te Nieuw-Lekkerland

Kringloopwinkel draagt bij aan werkgelegenheid en milieu

In Dagblad Trouw (20 aug.) verscheen een artikel over kringloopwinkels. Het gaat goed met deze branche; er zit groei in zowel het aantal winkels als hun omzet. Een belangrijke groei is de bijdrage aan de werkgelegenheid en het milieu. We zijn blij dat de GAiN kringloopwinkel in Nieuw-Lekkerland ook een bijdrage mag leveren aan deze groei.

IMG_20150824_132737Per kringloopwinkel zijn gemiddeld 23 vrijwilligers actief en 25 mensen die op een andere manier aan het bedrijf zijn verbonden (denk aan dagbesteding, reïntegratietrajecten en GGZ), zo luiden de conclusies van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Voor onze kringloopwinkel, en het kledingdepot, geldt dat we ondertussen al ruim 50 vrijwilligers hebben. We zijn er trots op dat al deze mensen zich vrijwillig inzetten om extra inkomsten voor projecten welke GAiN in Oost-Europa ondersteunt te werven.

Doordat kringloopwinkels zich richten op het hergebruik van goederen, wordt het ontstaan van afval voorkomen en wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Door alle goederen die de kringloopwinkels in Nederland samen hebben ingezameld, is zo’n 790 miljoen kilo aan CO2-uitstoot bespaard.
We zijn blij dat we met de GAiN kringloopwinkel niet alleen bijdragen aan de lokale maatschappij én aan de projecten van GAiN in Oost-Europa, maar óók aan het milieu. We spreken daarom nog steeds van een win-win situatie.

Opinieartikel over materiële hulp

Vorige week verscheen in zowel het Nederlands Dagblad als het Reformatorisch Dagblad een artikel over materiële hulp, geschreven door GAiN’er Janine van Zoest. 

Veel hulp- en ontwikkelingsorganisaties vervoeren hulpgoederen als kleding, dekens en voedsel naar het buitenland. Steeds vaker klinkt de vraag of dit moreel juist is. Waar ligt de grens tussen het buitenland, veelal Oost-Europa, als ‘afvoerput’ en doordachte materiële hulp? Janine van Zoest: ‘Materiële hulp hoeft niet te stoppen, maar het karakter ervan moet veranderen.’

Ik constateer de positieve ontwikkeling dat mensen kritische vragen stellen aan hulp- en ontwikkelingsorganisaties welke werkzaam zijn in het buitenland. Positief, omdat het mijns inziens betekent dat mensen betrokken zijn bij de situatie, in plaats van deze onverschillig ter zijde te schuiven. Organisaties zouden er verstandig aan doen om dergelijke kritische vragen niet gemakkelijk weg te wimpelen, maar er serieus mee aan de slag te gaan.

Materiële hulp
Steeds meer kritische vragen betreffen de materiële hulp die verscheidene hulp- en ontwikkelingsorganisaties in het buitenland, en met name in Oost-Europa bieden. Is dit niet achterhaald? Wordt de lokale economie erdoor gefrustreerd? Kun je niet beter financiële middelen sturen?
Zelf ben ik werkzaam bij een internationale hulporganisatie welke nog altijd materiële hulp biedt in Oost-Europa. Stichting GAiN (Global Aid Network) krijgt eveneens te maken met kritische vragen en die pakken we serieus op. Mede door verschuivingen in vraag en aanbod is de gehanteerde methode geleidelijk veranderd.

Vraaggestuurd werken
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in materiële hulp is de verschuiving van het ‘zomaar’ aanbieden van hulpgoederen naar vraaggestuurd werken. Wanneer een organisatie betrouwbare partners in het veld heeft, kunnen deze worden ingezet om onder de doelgroep te inventariseren welke vraag er is en deze te verwoorden naar de hulporganisatie. Door deze werkwijze komen de juiste goederen in de juiste hoeveelheden op de juiste plaatsen terecht.

Frustratie lokale economie
Er wordt regelmatig gesuggereerd dat het beter zou zijn goederen in het buitenland aan te kopen en vervolgens te distribueren onder de doelgroepen. Onze hulporganisatie – en waarschijnlijk spreek ik dan voor meer organisaties in deze branche – is zeer zeker niet uit op het frustreren van lokale economieën. Daarom wordt voor specifieke goederen altijd geïnventariseerd of er mogelijkheden zijn deze in het land zelf aan te kopen. Er is echter vaak sprake van verschil in kwaliteit; schoolmeubels welke in Armenië waren aangekocht, gingen bijvoorbeeld maar vier jaar mee, terwijl tweedehands schoolmeubels uit Nederland nog twintig jaar in Armenië konden worden gebruikt. Voor goederen als kleding, schoenen, speelgoed en dekens is het nog altijd financieel aantrekkelijker deze vanuit Nederland naar Oost-Europa te vervoeren.

Win-win situatie
Er ontstaat zo een win-win situatie: in Nederland wordt de duurzaamheid van goederen bevorderd, terwijl op de plaats van bestemming tegemoet wordt gekomen aan de specifieke vraag van de lokale bevolking naar dergelijke goederen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de lokale economie niet wordt gefrustreerd, daar de materiële hulp gericht is op doelgroepen welke zelf geen middelen hebben om goederen aan te schaffen. Met de aanvoer van goederen vanuit het buitenland wordt dus geen natuurlijke gang van zaken in de lokale economie verstoord.

Wederkerigheid
Belangrijk bij materiële hulp is het aspect van wederkerigheid. Hulporganisaties moeten ervoor waken dat doelgroepen afhankelijk worden van de gegeven materiële hulp. Dit is een verschuiving die reeds decennia plaats vindt. Enerzijds heeft de zogenaamde Eerste Wereld haar aandeel in het bestaan van de Derde Wereld en daardoor wellicht een bepaalde verantwoordelijkheid tot zorg; anderzijds moet er worden gewaakt voor vermeende superioriteit van de Eerste Wereld ten opzichte van landen die buiten deze categorisering vallen. Mijns inziens zou materiële hulp in alle gevallen slechts een facilitaire functie moet vervullen voor breder georiënteerde projecten.

Geen afvoerput
Gevers van goederen in Nederland zouden te allen tijde op de hoogte moeten worden gehouden van ontwikkelingen bij hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Het is bemoedigend om te zien dat mensen met goede intenties de duurzaamheid van de door hen eerder aangeschafte goederen willen bevorderen door deze in een andere omgeving een ‘tweede leven’ te geven. Tegelijkertijd moet ook duidelijk zijn dat mensen in Oost-Europa of elders geen afvoerput zijn: zij zijn niet minderwaardig en kunnen niet worden opgescheept met bijvoorbeeld afgedankte kleding welke niet schoon is of kapot wordt aangeleverd. Goede intenties moeten altijd in evenwicht zijn met de Bijbelse moraal: ‘Wat u wilt dat de mensen u doen, doe zelf evenzo.’ (Matteüs 7)

Ik pleit daarom voor de continuering van materiële hulp, mits deze nodig is, doordacht is en open staat voor ontwikkelingen naar aangegeven door de doelgroep en de achterban van een hulp- of ontwikkelingsorganisatie.