Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nieuw-Lekkerland is van oudsher een dorp met veel betrokkenheid bij hulporganisaties. De GAiN kringloopwinkel creëert dan ook een win-win situatie. De inwoners van Nieuw-Lekkerland krijgen de mogelijkheid kwalitatieve artikelen aan te schaffen tegen een scherpe prijs. Met hun aankopen ondersteunen ze GAiN-projecten, met name onder de achtergestelde Romabevolking van Roemenië en Slovenië.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Nieuw-LekkerlandHoewel GAiN de kosten wil drukken hebben we net als iedere andere organisatie te maken met maandelijkse kosten zoals de huur, energie en transportkosten. Daarnaast zijn er eenmalige (opstart)kosten voor de winkelinrichting, decoratie en promotiemateriaal. De totale jaarbegroting qua overhead is € 14.000,-.

Lokale ondernemers zijn vaak betrokken bij plaatselijke initiatieven. Stichting GAiN wil u als ondernemer dan ook de kans geven tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het eigen dorp. Met uw ondersteuning maakt u de start van de kringloopwinkel mogelijk en worden overheadkosten beperkt. Daardoor zal er meer opbrengst zijn, welke wordt besteed aan projecten in ontwikkelingslanden. Er zijn verschillende manieren om de GAiN kringloopwinkel te sponsoren:

  1. U sponsort één of meerdere vierkante meters oppervlakte (€25,- per m2 per maand)
  2. U doet een vrije gift ter ondersteuning van de opstartkosten
  3. U geeft in natura (artikelen die wij kunnen verkopen)

Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL11 RABO 0180786032 ten name van GAiN Kringloopwinkel Nieuw-Lekkerland. GAiN heeft de ANBI-status en daardoor is uw gift belastingaftrekbaar.

Doneren overtollige goederen
De GAiN kringloopwinkel wil tevens de mogelijkheid bieden de afvalstroom van uw onderneming te verminderen. U kunt daarom uw overtollige, kwalitatieve goederen doneren.

Als sponsor zal uw onderneming worden vermeld op onze website met uw bedrijfsnaam, logo en websiteadres. Tevens worden deze getoond op de ‘sponsorwand’ in de GAiN kringloopwinkel.